Sociálna starostlivosť

Autor knihy Helena Draganová, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-240-3
5,22 € s DPH

Popis produktu


Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci existujúci v rámci každej spoločnosti. Ucelene informuje o všetkých oblastiach života týkajúcich sa rodiny (Typy rodiny, jej životné cykly), charakterizuje vývinové etapy človeka a v samostatnej kapitole definuje samu sociálnu prácu. Jej predmet, objekt, metódy, techniky, organizáciu, mtapy. V posledných kapitolách sú spracované konkrétne sociálne problémy, ktoré musí riešiť sociálny pracovník v rámci sociálne starostlivosti: zdravotné postihnutie, starí ľudia, bezdomovci, rómska problematika. Učebnica je určená pre študentov stredných zdravotných škôl a fakúlt ošetrovateľstva, odbor zdravotnícky asistent.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 145x205
Počet strán: 196
ISBN: 978-80-8063-240-3

Opýtajte sa nášho predajcu