Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica

Autor knihy Zuzana Hirchnerová, Rút Adame, Vydavatelstvo Aitec, , Učebnica pre 4. ročník... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-8937-585-1
6,90 € s DPH

Popis produktu


Nová učebnica autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je zavŕšením série učebníc pre žiakov mladšieho školského veku a tvorí obsahovú i didaktickú kontinuitu s učebnicami a pracovnými zošitmi predchádzajúcich dvoch ročníkov. Učebnica v plnej miere vyhovuje požiadavkám ŠVP – ISCED 1. Autorky v učebnici využili svoje odborné skúsenosti ako aj skúsenosti z dlhoročnej učiteľskej praxe, použili najmodernejšie metódy vyučovania materinského jazyka, nezabudli však ani na tradičné, osvedčené metódy. Učebnica obsahuje systematicky sa opakujúce prvky, ktoré umožnia žiakom rýchlo si osvojiť predpísané poznatky. Jednotlivé úlohy sú zostavené so stúpajúcou náročnosťou, a tak môže učiteľ okamžite diagnostikovať mieru zvládnutia učiva. Kniha je prehľadne graficky spracovaná, osobitne vyčleňuje rubriky venované opakovaniu a práci v skupinách. Prostredníctvom práce s vtipnými obrázkami primeranými veku sa žiaci hrovou formou učia pracovať s ilustráciou i tvoriť texty v časovej následnosti podľa osnovy. Učebnica umožňuje osvojiť si jazykové zručnosti a rozvíja komunikačné kompetencie, pričom sa prvky týchto dvoch jazykových rovín prelínajú. Cieľom učebnice je naučiť žiakov funkčne využívať materinský jazyk pri čítaní, písaní, rozprávaní a počúvaní. Učivo je zostavené tak, aby žiak na konci štvrtého ročníka zvládol všetky pojmy a nadobudol všetky kompetencie, ktoré si má osvojiť vo štvrtom ročníku podľa ŠVP a prílohy ISCED 1 v oblasti Jazyk a komunikácia. Učebnica spĺňa všetky predpoklady na moderné, efektívne a pútavé vyučovanie materinského jazyka.

Vydavatelstvo Aitec
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 136
ISBN: 978-80-8937-585-1

Opýtajte sa nášho predajcu