Slovenské vysťahovalectvo

Edícia Slovenské vysťahovalectvo. Dokumenty. bola založená v roku 1969 ako... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
9,10 € s DPH

Popis produktu


Edícia Slovenské vysťahovalectvo. Dokumenty. bola založená v roku 1969 ako programový začiatočný krok Slovenskej akadémie vied na štúdium dejín slovenského vysťahovalectva a života zahraničných Slovákov. Význam tejto edície spočíva najmä v tom, že poskytuje autentické materiály k mimoriadne závažnému procesu v slovenských národných dejinách, akým sú vnútorné i vonkajšie migračné pohyby, ktoré značne vplývali na vývoj hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a politických pomerov na Slovensku. Tento proces sa stal jedným zo závažných faktorov, ktoré pôsobili v oblasti udržania a rozvoja národného povedomia a identity, pričom ovplyvnili a zasiahli aj do snažení a bojov o národnú emancipáciu a v konečnom dôsledku sa v nemalej miere pričinil o vznik a dosiahnutie vlastnej suverenity i samostatnej slovenskej štátnosti.

Cieľom šiesteho zväzku je nadviazať na predošlé zväzky publikovaných dokumentov a priblížiť na základe výberu archívnych dokumentov dejiny vzťahov a stykov Matice slovenskej s krajanmi v zahraničí v rokoch 1919 – 1947. Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov – Československej republiky v roku 1918, ale i nový ekonomický a politický poriadok vo svete, sa odrazili i v slovenskom vysťahovalectve, ktoré medzi dvomi svetovými vojnami smerovalo do západnej Európy, Južnej a Severnej Ameriky, Austrálie a v malej miere aj do Ázie a Afriky. Oživenie Matice slovenskej v roku 1919 patrí k najvýznamnejším medzníkom v dejinách slovenského národa, ktoré vyvolalo medzi Slovákmi v zahraničí obrovský ohlas, ako o tom svedčia aj dochované dokumenty uložené v Archíve Matice slovenskej v Martine. Od vzkriesenia Matice slovenskej sa datujú jej prvé kontakty so slovenskými vysťahovalcami v zahraničí. Po druhej svetovej vojne sa väčšina organizácií a spolkov pôsobiacich medzi krajanmi snažila obnoviť popretŕhané kontakty. Komunistický prevrat vo februári 1948, zoštátnenie a strata samostatnosti zásadným spôsobom ovplyvnili ďalšiu existenciu a činnosť Matice slovenskej aj v oblasti jej stykov so zahraničnými Slovákmi a starostlivosti o nich.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8128-158-7
VydavateľVydavatelstvo Matice Slovenskej
Rok vydania2016
VydanieDokumenty VI
AutorBaláž, Claude
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán380


Opýtajte sa nášho predajcu