Slovenská kryštalografická terminológia

Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: -
7,90 € s DPH

Popis produktu


Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989 terminologickou komisiou Československej kryštalografickej spoločnosti.Obsahovala súvislý text písaný ešte pisacím strojom, v ktorom boli termíny zvýraznené podčiarknutím.V roku 2011 bola publikácia prepísaná do elektronickej podoby.Neobsahuje explicitné definície termínov a je vhodná iba na overovanie správností termínov. Preto vznikla myšlienka spísať terminológiu v štandardnom tvare aj s definíciami.Keďže samostatné definície musia byť presné a stručné, často neposkytujú dostatočný výklad potrebný na osvetlenie súvislostí a pochopenie obsahu termínu.Preto sa autori tejto knihy rozhodli doplniť definície stručnými vysvetľujúcimi komentármi.Na pozadí tohto rozhodnutia bol aj úmysel sprístupniť kryštalografickú terminológiu študentom,ktorý sa s ňou stretávajú prvýkrát. Termíny nie sú zoradené v abecednom,ale vo vecnom poradí,aby vynikla ich vzájomná súvislosť.Preto je kniha rozdelená na viac častí,na navzájom súvisiace celky.Toto rozdelenie sa uvádza v obsahu,preto ho tu netreba osobitne komentovať.Abecedné registre - slovenský aj anglický - doplnené ekvivalentmi v druhom jazyku,sú súčasťou knihy,takže môžu slúžiť ako slovníky kryštalografických termínov.Používanie niektorých anglických skratiek (napr.RHEED,LEED)je natoľko rozšírené,že autori nepovažovali za potrebné navrhovať slovenský ekvivalent.Text obsahuje viaceré termíny používané v širších súvislostiach (napr.difrakcia,symetria,grupa,izomorfizmus),ale v definíciách sa zohľadňuje len ich kryštalografický význam.Termíny,ktoré autori neodporúčajú používať,ale aj niektoré poznámky,sú napísané kurzívou.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-224-1361-9
VydavateľVeda
Rok vydania2014
Vydanie1.
Autorkolektív autorov
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán208


Opýtajte sa nášho predajcu