Sladařství

Kniha pojednává o celém procesu výroby sladu, který je základní surovinou pro výrobu... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
26,60 € s DPH

Popis produktu


Kniha pojednává o celém procesu výroby sladu, který je základní surovinou pro výrobu piva.

V úvodu je stručný přehled historie přípravy sladu od primitivní výroby v domácnostech,

v době řemeslné produkce a od počátků průmyslové výroby až po současnou moderní

velkovýrobu. Prvé kapitoly jsou věnovány surovinám pro výrobu sladu tj. vodě, nejvíce

rozšířenému sladovnickému ječmeni, ale i pšenici, a dalším surovinám používaným v různých

místech světa včetně charakteristiky jejich vlastností potřebných pro výrobu sladu. Největší

rozsah je věnován pěstování, odrůdám a kvalitativním kriteriím sladovnického ječmene.

Následuje pojednání o transportních cestách a zařízeních používaných při přesunu surovin

od pěstitelů, surovin a vyrobeného sladu v rámci sladoven a pivovarů a při transportu

k dodavatelům. Další kapitoly podrobně popisují v procesu máčení, klíčení, sušení sladu a

jeho závěrečných úprav technologické varianty výroby různých druhů sladu s dokumentací

teoretických základů daného procesu, popisem a obrázky používaného zařízení, provozní

a laboratorní kontroly. Následuje přehled mechanických, chemických a biochemických

kvalitativních kriterií jednotlivých druhů sladu. Pozornost je věnována přirozené a

kontaminující mikroflóře v průběhu skladování surovin a výroby sladu, vlivům na kvalitu

sladu a piva, metodám zajištění potřebné hygieny a sanitace v rámci výroby sladu. Závěrečné

kapitoly jsou věnovány novým poznatkům o možném přínosu zdraví prospěšných a naopak

zdraví škodlivých látek do výroby a kvality piva.

V knize je použito platné nové chemické názvosloví. Jsou uváděny nejen běžné kontrolní, ale

i speciální fyzikálně chemické a biochemické metody a jejich význam pro optimální výrobní

postup a kvalitu sladu. Velká pozornost je věnována enzymovým procesům probíhajícím

při výrobě sladu a významu enzymových biokatalyzátorů sladu pro proces výroby a kvalitu

piva. Podrobně jsou rovněž hodnoceny požadavky na kvalitu ječmene i sladu a vhodnost

technologických postupů pro výrobu sladu pro zajištění požadavků zeměpisně chráněného

fenoménu České pivo.

Každá kapitola je doplněna velmi bohatým seznamem literárních odkazů především

z posledních deseti let.

Kniha je svým pojetím a rozsahem určena studentům bakalářského, magisterského a

doktorského studia pivovarského oboru na vysokých školách, pracovníkům sladařské a

pivovarské praxe i spolupracujících institucí, kteří podle hloubky potřebných poznatků a

informací mohou si vybírat určité partie jednotlivých kapitol podle potřeby získání určitých

informací.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-87109-47-2
VydavateľHavlíček Brain Team
Rok vydania2015
AutorBasařová, Gabriela a kolektiv autorů
Prekladateľteorie a praxe výroby skladu
Jazykčeský
Väzbaviazaná
Počet strán648


Opýtajte sa nášho predajcu