Školská mediácia

Autor knihy Dušana Bieleszová, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-510-9
6,50 € s DPH

Popis produktu


Zákonom definovaná mediácia má svoje pravidlá. Publikácia prináša príklady dohody o začatí riešenia sporu mediáciou, vzory dohôd o ukončení mediácie a opisuje fázy vývoja konfliktu. Prostredníctvom prípadových štúdií poukazuje na tendencie správania sa v konflikte v závislosti od povahy, temperamentu či situácie. Upozorňuje na nebezpečenstvo skupinového myslenia v pedagogickom tíme a zdôrazňuje potrebu vyjadrovania rôznych názorov pre jeho zdravú dynamiku a životaschopnosť. Ponúka možnosti reagovania v rôznych konfliktných situáciách prostredníctvom obranných mechanizmov a zameriava sa aj na možné príčiny virtuálnej agresie a možnosti ich eliminácie. Text publikácie sa člení na state teoretického poznania a praktickú (aplikačnú) časť, ktorá pozostáva z konkrétnych prípadových štúdií a príkladov z praxe. Inšpiráciou môžu byť úlohy aj reflexie k témam.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 177�250
Počet strán: 90
ISBN: 978-80-8078-510-9

Opýtajte sa nášho predajcu