SPOLEČENSKOVĚDNÍ POZNÁNÍ V SÍTÍCH INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autor knihy Jarmila Skalková, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7315-173-7
3,54 € s DPH

Popis produktu


Cílem sborníku je přispět k rozšíření a prohloubení znalostní vybavenosti techniků vhledem do oblasti společenských věd, a to prostřednictvím pedagogiky. Autorka při koncipování tohoto textu jako určité příručky nemá na mysli jen úzce profesionální zřetele budoucích učitelů. Snaží se posílit zájem techniků o širší sociální a antropologické dimenze, které otevírají otázky postavení člověka v soudobém globalizovaném světě vědecko-technické kultury. Zároveň se chce se angažovat ve prospěch kritického myšlení,které umožňuje samostatně se v tomto světě orientovat a tvořivě pracovat.Uvedenému záměru odpovídá i obsah publikace. Sleduje především vývoj vztahů přírodních a společenských věd. Seznamuje čtenáře se staršími analýzami, které dokládají dlouhodobý zájem vědeckých pracovníků o objasnění specifických otázek poznávání v sociálních vědách a informují o různých přístupech k této problematice v druhé polovině dvacátého století. V těchto souvislostech zvláště připomíná významné myšlenky K. Poppera, K. Lorenze a T. W. Adorna. Zároveň informuje o problémových oblastech, které u nás byly nastolovány jen výjimečně, pokud vůbec, ale představují významné oblasti metodologického a teoretického myšlení, jako je výklad o obecné teorii činnosti (praxeologie), úsilí o jednotu poznání (konsilience), problematika metafory a její role ve vědeckém poznávání. Akcentují se i potřeby hlubšího výkladu hodnotových aspektů jako integrální složky technického myšlení a usuzování.

Vydavatelstvo Paido
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 176x250
Počet strán: 88
ISBN: 978-80-7315-173-7

Opýtajte sa nášho predajcu