Rozvoj ľudského potenciálu

Autor knihy Martina Blašková, Vydavatelstvo Edis, , Motivovanie, komunikovanie, harmonizovanie a... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-5540-430-1
21,00 € s DPH

Popis produktu


Zámerom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť čitateľom čo najkvalitnejšie poznatky, odporúčania a inšpirácie napomáhajúce k posilneniu interpersonálnych zručností (zručností práce s ľuďmi) a budovaniu funkčných systémov rozvoja ľudského potencionálu (ľudských zdrojov) v podnikoch. V snahe o dosiahnutie vyššej čitateľskej priateľskosti sa každá kapitola usiluje dodržiavať určitú štruktúru a postupnosť, vďaka ktorej sa čitateľ bude môcť postupne stále viac a viac oboznamovať a prenikať do podstaty každej vybranej funkcie/procesu rozvoja ľudského potenciálu. To znamená, že pre zachovanie kontinuity a prízvukovanie myšlienky a nutnosti prepojiť všetky procesy rozvoja ľudského potenciálu do jedného funkčného systému, sa okrem prvej kapitoly každá ďalšia začína vecným modelom rozvoja ľudského potenciálu, vždy so zdôraznením práve toho procesu, ktorému sa venuje uvažovaná kapitola. Nasleduje krátke uvedenie do problematiky rozoberaného procesu a naznačenie postupu a obsahu, ktorými sa bude kapitola zaoberať.

Vydavatelstvo Edis
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 175x250
Počet strán: 389
ISBN: 978-80-5540-430-1

Opýtajte sa nášho predajcu