Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní dotlač

Autor knihy Milena Lipnická, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7367-244-7
5,38 € s DPH

Popis produktu


Preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafieSoučástí připravenosti dětí na vstup do školy je i dostatečná úroveň grafomotorických dovedností. V případě obtíží v této oblasti je vhodné začít s dětmi systematický nácvik. Publikace zpracovává program rozvoje grafomotoriky, včetně orientačního testu. Test má charakter depistáže, zjišťuje připravenost dětí na psaní a mohou ho využívat speciální pedagogové, učitelky mateřských i základních škol. Vlastní program se skládá z 23 bloků činností s hrami. Jednotlivé bloky mají vždy stejnou strukturu - obsahují pracovní list a soubor činností, které jsou důležité pro nácvik psaní: motivace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, taktilně-kinestetické vnímání a prostorová orientace, řeč, intermodální zrakově--sluchově-pohybové spojení.Kniha je určena pedagogům MŠ, 1. ročníku ZŠ a speciálním pedagogům.

Vydavatelstvo Portál
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 205x295
Počet strán: 62
ISBN: 978-80-7367-244-7

Opýtajte sa nášho predajcu