Rozcvičky pre všetky hlavičky z násobilky 4

Autor knihy Martina Totkovičová, Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana, , Autokorektívne... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-8120-236-0
4,45 € s DPH

Popis produktu


Rozcvičky z násobilky sú určené na nácvik základných spojov násobenia a delenia v obore malej násobilky, ktoré si majú deti na ZŠ osvojiť a zautomatizovať. Sú členené na šesť kapitol, v rámci ktorých sa precvičujú a fixujú jednotlivé spoje násobilky a delilky.Každá kapitola sa skladá zo štyroch autokorektívnych kariet, predstavujúcich 4 úrovne obťažnosti úloh. Autokorektívne karty umožnia dieťaťu pochopiť spôsob riešenia úloh „spamäti“ a následne ponúkajú okamžitú sebakontrolu bez stresu.

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 48
ISBN: 978-80-8120-236-0

Opýtajte sa nášho predajcu