Rozcvičky pre všetky hlavičky pre 2. roč.ZŠ.

Autor knihy Martina Totkovičová, Vydavatelstvo Orbis Pictus... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8120-208-7
4,19 € s DPH

Popis produktu


Rozcvičky sú určené na nácvik a upevnenie základných matematických spojov sčítania a odčítania do 100, ktoré si majú deti v 2. ročníku osvojiť a zautomatizovať. Sú členené na šesť kapitol, ktoré sledujú postupné rozširovanie číselného oboru do 100. Každá kapitola sa skladá zo štyroch autokorektívnych kariet, predstavujúcich 4 úrovne obťažnosti úloh. Autokorektívne karty umožnia dieťaťu pochopiť spôsob riešenia úloh „spamäti“ a následne ponúkajú okamžitú sebakontrolu bez stresu.

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 48
ISBN: 978-80-8120-208-7

Opýtajte sa nášho predajcu