Rovesnícka mediácia

Autor knihy Dušana Bieleszová, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-587-1
6,90 € s DPH

Popis produktu


Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom v prostredí škôl. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov najprirodzenejším prostredím zdieľania vnemov, pocitov, názorov či skúseností. Publikácia Rovesnícka mediácia je samostatným, obsahovo uceleným dielom, ktoré obsahovo nadväzuje na úspešnú publikáciu Školská mediácia (2012), ktorá je pilotným dielom pre uplatňovanie zmierovania ako spôsobu riešenia sporov v školách a školských zariadeniach a tematicky ju dopĺňa. Obsah Rovesníckej mediácie je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V prvej časti autorka z platformy školskej mediácie predstavuje a definuje rovesnícku mediáciu, pomenúva jej princípy, zásady, metódy a prínosy. Upozorňuje na prehlbujúce sa rozdiely v príležitostiach jednotlivcov a skupín detí na ceste k vzdelávaniu, venuje sa vplyvu rôznych faktorov na zmeny správania sa žiaka a identifikuje možnosti učiteľa ako sa stať súčasťou virtuálneho sveta detí. V praktickej časti kniha prináša príklady štyridsiatich konkrétnych tréningových aktivít na zavedenie a využívanie tejto formy riešenia sporov v školách a definuje kľúčové kompetencie odborne pripraveného rovesníckeho mediátora.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 100
ISBN: 978-80-8078-587-1

Opýtajte sa nášho predajcu