Rodinné právo

Autor knihy Ján Cirák, Bronislava Pavelková, Marek Števček, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: 978-80-8912-247-9
9,80 € s DPH

Popis produktu


Predkladaná učebnica predstavuje vo svojom sú-hrne systematické spracovanie problematiky rodinného práva v Slovenskej republike. Výklad inštitútov rodin-ného práva sa opiera o znenie novej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o rodine č. 36/2005 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2005.S ohľadom na spôsob spracovania a prehľadnosti jednotlivých výkladov je publikácia určená nielen po-slucháčom právnických fakúlt, ale aj širšej odbornej verejnosti, ktorá sa zaoberá problematikou interpretá-cie a aplikácie noriem rodinného práva. Výklad jed-notlivých noriem a inštitútov rodinného práva je v zá-vere doplnený výberom zo základnej literatúry.Z obsahového hľadiska publikácia zohľadňuje právny stav k 1. januáru 2008.

Vydavatelstvo Heuréka
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 145x210
Počet strán: 216
ISBN: 978-80-8912-247-9

Opýtajte sa nášho predajcu