Psychologie environmentálních problémů

Autor knihy Deborah Du Nann Winter, Susan M. Koger, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7367-593-6
18,70 € s DPH

Popis produktu


Kniha propojuje psychologické poznatky s tématy ochrany přírody a životního prostředí. Východiskem je skutečnost, že psychologie jako věda o lidském prožívání a chování může svými poznatky významně přispět k soudobým snahám o větší environmentální udržitelnost. Těžištěm textu je šest kapitol, v nichž autorky aplikují poznatky šesti základních psychologických směrů (psychoanalýzy, sociální psychologie, behaviorismu, kognitivní psychologie, fyziologické psychologie a holistických proudů v psychologii) na téma soudobých environmentálních problémů a rizik. Čtenářům-nepsychologům v úvodu každé kapitoly vysvětlují základní východiska a poznatky jednotlivých psychologických směrů. Uváděno je mnoho příkladů z environmentální praxe, z vlastních zkušeností autorek.Deborah Du Nann Winter, Ph.D., je psycholožka, vyučuje na Whitman College, USA. Zajímá se o spojení psychologie s environmentálními otázkami a problematikou míru. Susan M. Koger, Ph.D., je psycholožka, vyučuje na univerzitě v Oregonu, USA.

Vydavatelstvo Portál
Jazyk: český
Rozmer: 160x230
Počet strán: 336
ISBN: 978-80-7367-593-6

Opýtajte sa nášho predajcu