Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn

Autor knihy Oldřich Mikšík, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2461-600-1
8,70 € s DPH

Popis produktu


Kniha navazuje mj. na autorovy publikace Psychologická charakteristika osobnosti (2001, 2007) a Hromadné psychické jevy (2007). Završuje úsilí o hlubší pochopení základních autoregulačních schopností osobnosti v interakci s reálnými životními situacemi. Zobecňuje nálezy od desítek tisíc respondentů, získané v letech 1975 až 2007 pomocí původního psychodiagnostického systému DIAROS. Vymezuje základní problémy, možnosti a cesty pronikání do vztahu psychika osobnosti - životní kontexty - interakční aktivity a kategorizuje a vykládá problémové osobnostní profily, jejich zdroje, projevy a důsledky. Na základě srovnávací analýzy nálezů v období před a po roce 1989 vymezuje osobnostní pozadí vyrovnávání se s novou společenskou realitou. Zvláštní pozornost autor věnuje souvislostem mezi osvojenou strukturou autoregulace a potenciálně novými nároky na osobnost v období společenských přeměn a aktivního začleňování České republiky do Evropské unie.

Vydavatelstvo Karolinum
Jazyk: český
Počet strán: 194
ISBN: 978-80-2461-600-1

Opýtajte sa nášho predajcu