Profesionálne opatrovateľstvo - oblasti opatrovania a aktivácia seniorov

Autor knihy Anna Krišková, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8063-329-5
6,50 € s DPH

Popis produktu


Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií, sebaopatera, výživa, jedenie, pitie, kŕmenie, vylučovanie, starostlivosť o odev, spánok, oddych, starostlivosť o bezpečnosť vlastného prostredia s využitím prístupu opatrovateľského procesu a dokumentácie.Študenti odborov, v ktorých problematika opatrovania seniora má svoje miesto, ako aj členovia rodiny opatrovaného môžu na základe získaných informácií upravovať svoj vlastný proces opatrovania.Optimálne zvládnutie problematiky odborných postupov pri opatrovaní je žiaduce zo strany opatrovateľa i opatrovaného. Vzájomným vzťahom, ktorým napomôžeme zlepšenie kvality života človeka a úrovne kvality poskytovaných služieb človeku je cieľ, ku ktorému smerujeme.

Vydavatelstvo Osveta
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 204
ISBN: 978-80-8063-329-5

Opýtajte sa nášho predajcu