Prejudiciálna otázka v európskom práve

Autor knihy Caroline Naômé, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-415-7
20,40 € s DPH

Popis produktu


Čitateľsky mimoriadne úspešná publikácia „Prejudiciálna otázka v európskom práve – praktický sprievodca, vydaná vydavateľstvom Larcier v roku 2010 od po francúzsky píšucej autorky Caroline Naômé, v jej slovenskom preklade od Jána Mazáka, generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie, ponúka jedinečný návod ako postupovať pri navrhovaní a predkladaní prejudiciálnych otázok podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Autorka, dlhoročná poradkyňa Súdneho dvora Európskej únie, na základe detailnej analýzy jeho judikatúry vysvetľuje všetky pojmy, kategórie, procesy a súvislosti, ktoré sú dôležité pre náležitú spoluprácu medzi Súdnym dvorom a vnútroštátnymi súdmi v konaní o prejudiciálnej otázke.

Vydavatelstvo Iura Edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 160�216
Počet strán: 280
ISBN: 978-80-8078-415-7

Opýtajte sa nášho predajcu