Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Autor knihy Jan Šarman, Vydavatelstvo Wolters... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7478-036-3
44,40 € s DPH

Popis produktu


Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k tomuto tématu.Nejrozsáhlejší část představuje soubor rozhodnutí z oblasti vlastnického práva zabývající se zejména ochranou, omezením a převody vlastnictví. Následující části jsou věnovány spoluvlastnictví, věcným břemenům a právu zástavnímu a zadržovacímu.Cílem tohoto souboru je přiblížit čtenáři přehled nejdůležitějších judikátů z oblasti věcných práv.S ohledem na chýlící se platnost stávajícího občanského zákoníku je třeba uvést, že vznik věcných práv založených do 1. 1. 2014 se bude i nadále řídit nyní platným občanským zákoníkem, a tím pádem bude nadále plně použitelná i související judikatura zahrnutá v této publikaci.

Vydavatelstvo Wolters Kluwer
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 640
ISBN: 978-80-7478-036-3

Opýtajte sa nášho predajcu