Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Autor knihy Eva Hubálková, Vydavatelstvo Wolters Kluwer, , Rozsudky velkého senátu - výběr - Svazek II... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7478-043-1
15,80 € s DPH

Popis produktu


Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou v období let 2001 až 2006. Český čtenář se tak má možnost seznámit s důležitými aspekty jednotlivých případů a rychle se zorientovat v jejich problematice bez náročného dohledávání relevantních informací v cizojazyčných zdrojích.Tato publikace navazuje na první svazek Přehledu judikatury velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva mapující rozhodnutí z let 1999 a 2000.Čtenář v publikaci nalezne případy týkající se porušování lidských práv a základních svobod např. v oblasti: práva na respektování soukromého a rodinného života, práva na svobodu a osobní bezpečnost, práva na spravedlivý proces, práva na účinné opravné prostředky, práva na ochranu majetku aj.Dílo čtenáři přibližuje způsob, jakým velký senát ESLP jednotlivé stížnosti posuzoval, jaké skutečnosti přitom zohledňoval a jak v daných případech judikoval. Může být proto cenným zdrojem informací pro případné podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva, východiskem pro uplatnění relevantní judikatury ESLP před vnitrostátními soudy i praktickou pomůckou pro studium ochrany lidských práv a základních svobod.Publikace je určena soudcům a advokátům, pracovníkům organizací, které se zabývají ochranou lidských práv, studentům, jakož i všem, kteří se o oblast ochrany lidských práv hlouběji zajímají.

Vydavatelstvo Wolters Kluwer
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 252
ISBN: 978-80-7478-043-1

Opýtajte sa nášho predajcu