Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání

Dieťa je stredobodom nášho záujmu. Učitelia pre predprimárne vzdelávanie chcú deti... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
Product ID: -
21,50 € s DPH

Popis produktu


Dieťa je stredobodom nášho záujmu. Učitelia pre predprimárne vzdelávanie chcú deti dobre pripraviť na mnoho životných situácií, ktoré budú musieť zvládnuť a z ktorých budú musieť v procese učenia a učenia sa ťažiť.

Vzhľadom na to, že rozvíjanie matematických schopností detí nemožno realizovať bez dostatočnej jazykovej prípravy, tejto väzbe sa v publikácii venuje osobitná pozornosť.

Príprava na školskú matematiku nespočíva v mechanickom reprodukovaní slov „jeden, dva, tri atď.“, nestojí len na znalostnej zložke, ale vyžaduje predovšetkým rozvoj množstva schopností v rámci aktivít, ktoré súčasne zasahujú aj mnoho ďalších odborov. V procese učenia dieťaťa je potrebné brať do úvahy vek dieťaťa, ale aj jeho rozvojové schopnosti a možnosti.

Publikácia je určená učiteľom materských škôl, ale je vhodná aj pre študentov stredných odborných škôl, alebo vysokých škôl pripravujúcich sa na povolanie učiteľa materskej školy. Predstavuje v podstate takmer ucelenú základnú metodiku predmatematickej výchovy v predškolskom veku. Z hľadiska obsahu je kompromisom medzi odborným textom a populárno-náučným textom.

Príprava na školskú matematiku v materskej škole nespočíva na drile, alebo násilnom zavádzaní a používaní odbornej terminológie. Deti sa učia nielen sústrediť, ale aj dokončiť prácu, vracať sa k nej z nového uhla pohľadu, obmieňať ju. Cesta ku školskej matematike je cestou zo sveta dieťaťa do sveta školy i dospelých. Toto premostenie tvoria najmä slovné úlohy, ktoré v materskej škole chápeme ako krátke rozprávanie alebo popis situácie, pričom až otázka alebo úloha tvorí problém (ale samozrejme platí, že nie každý problém je slovnou úlohou a tiež to, že deti v materskej škole necvičíme v riešení slovných úloh, ale rozvíjame ich zručnosti potrebné pre túto činnosť).

Publikácia má väzbu na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný v Českej republike, ale je spracovaná tak, že je v súlade aj s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahuje veľké množstvo príkladov z praxe, ukážok konkrétnych aktivít, ako aj matematickej teórie.

Je výbornou pomôckou pri dosahovaní výkonových štandardov (špecifických cieľov) školského vzdelávacieho programu prostredníctvom plnenia operacionalizovaných výchovno-vzdelávacích cieľov v každej triede. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie má dieťa dosiahnuť nasledovné výkonové štandardy uvedené v tematickom okruhu Ľudia v kognitívnej vzdelávacej oblasti:
- priradiť, triediť, porovnávať a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť),
- určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,
- počítať minimálne od 1 do 10,
- priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 10,
- vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami),
- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary,
- poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové geometrické tvary,
- zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8630-796-1
VydavateľRaabe
Rok vydania2012
Vydanie1.
AutorKaslová, Michaela
Jazykčeský
Väzbabrožovaná
Počet strán166


Vyberáme z našej ponuky

Kawar KÚPEĽOVÁ SOĽ Z MŔTVEHO MORA 1000 g
Kawar KÚPEĽOVÁ SOĽ Z MŔTVEHO MORA 1000 g
Kawar Krém na nohy s minerálmi z Mŕtveho mora 150ml
Kawar Krém na nohy s minerálmi z Mŕtveho mora 150ml
Vtech Uspávacia opička ST1000
Vtech Uspávacia opička ST1000
Vtech Detská pestúnka BM 2000
Vtech Detská pestúnka BM 2000