Predčitateľská gramotnosť 2 - Edukačné projekty

Predprimárne vzdelávanie prešlo za posledné roky rôznymi inováciami, nevynímajúc... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
21,50 € s DPH

Popis produktu


Predprimárne vzdelávanie prešlo za posledné roky rôznymi inováciami, nevynímajúc oblasť rozvíjania predčitateľskej gramotnosti. S mnohými sa učitelia materských škôl stotožnili a do svojej praxe ich aplikovali. V našej novej publikácii predstavujeme vlastný pohľad a skúsenosti autoriek s rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti v materskej škole, ktoré sú realizované v rámci edukačných projektov zameraných na obohacovanie poznatkového systému a rozvíjanie kľúčových kompetencií detí predškolského veku.

Projekty, ktorých ukážky v publikácii uvádzame, sú prioritne zamerané na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Je to oblasť, ktorá sa v poslednom čase stala predmetom záujmu odborníkov venujúcich sa jej obsahu z teoretického i praktického hľadiska.

Benefity, ktoré vám publikácia prináša:

ukážky projektov, ktoré prezentujeme v tejto publikácii, sú podnetným metodickým materiálom, inšpirujúcim učiteľky v praxi k tvorbe vlastných edukačných projektov a aktivít zameraných na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku,
v teoretickej časti sa autorky venujú prepojeniu obsahu projektov s rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti s ohľadom na rešpektovanie učebných štýlov detí,
v metodickej časti publikácie autorky uvádzajú príklady konkrétnych projektov, ktoré obsahujú podrobný popis rôznych metód a stratégií zameraných na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti s odporúčaniami a tipmi, ako edukačný proces v uvedenej oblasti vzdelávania zefektívniť.

Dielo Predčitateľská gramotnosť 2 - edukačné projekty obsahovo nadväzuje na brožúru Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity, ktorá ponúka konkrétne hry a aktivity. Prostredníctvom nich je možné rozvíjať jednotlivé súčasti predčitateľskej gramotnosti u detí predškolského veku.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8140-179-4
VydavateľRaabe
Rok vydania2015
AutorOriešková, Jana, Lučivjanská, Milena
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán196


Opýtajte sa nášho predajcu