Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi.

Autor knihy Zuzana Macková, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8912-277-6
19,60 € s DPH

Popis produktu


Publikácia obsahujúca pojmové vymedzenie základných inštitútov verejnoprávneho systému sociálneho poistenia s názornými príkladmi veľmi aktuálne vypĺňa medzeru vo vydávaní vzdelávacej odbornej právnickej literatúry v oblasti sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike. Z hľadiska potreby použitia tejto právnej pomôcky na edukatívne účely je potrebné vyzdvihnúť najmä v jej teoretickej časti prehľadnú orientáciu v systémovom členení tak zložitého právneho odvetvia, akým právo sociálneho zabezpečenia je a jeho najvýznamnejšej časti, verejnoprávneho poistného systému.Analyticko-teoretické ucelené a precízne spracovanie systému verejnoprávneho sociálneho poistenia, ako aj mechanizmus fungovania jeho vzťahov z pohľadu teoretického i praktického určite uvíta nielen odborná verejnosť (sudcovia, advokáti, zamestnanci Sociálnej poisťovne, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, atď.), ale aj akademická obec, poslucháči právnických fakúlt, sociálnej práce, humanistiky, sociológie, pedagogických fakúlt, fakúlt manažmentu i laická verejnosť.

Vydavatelstvo Heuréka
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 145x210
Počet strán: 420
ISBN: 978-80-8912-277-6

Opýtajte sa nášho predajcu