Právny text v preklade - translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov

Autor knihy Markéta Štefková, Vydavatelstvo Iura... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8078-681-6
9,40 € s DPH

Popis produktu


V kontexte slovenskej translatológie je táto monografia prvým zásadným vstupom do diskurzu o preklade právnych textov. Autorka sa venuje všetkým relevantným faktorom, ktoré súvisia s prekladom právnych textov a pokúša sa ponúknuť čitateľovi komplexný pohľad na danú tému. Monografia zasväcuje čitateľa do širokej škály parciálnych aspektov, ktoré sťažujú aj uľahčujú translačnú činnosť tohto textového žánru a súčasne ovplyvňujú aj kvalitu translátu. Vychádza z postavenia prekladu právnych textov na Slovensku, pričom poukazuje na špecifiká prekladu týchto textov v kombináciách málo rozšírených jazykov, čo konfrontuje so stavom skúmanej problematiky v európskom kontexte.

Vydavatelstvo Iura edition
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 222
ISBN: 978-80-8078-681-6

Opýtajte sa nášho predajcu