Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva

Autor knihy Marián, Kropaj, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-224-1314-5
14,50 € s DPH

Popis produktu


Všeobecným právnofilozofickým a právnoteoretickým otázkam sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Predkladané dielo predstavuje pokus vyrovnať sa s týmito problémami nielen v rovine práva, ale najmä za asistencie a využitia poznatkov iných odborov, skúmaním aj širších mimoprávnych súvislostí. Ide najmä o zohľadnenie filozofických, kultúrnych a hodnotových aspektov, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v diskusii o tvorbe práva. Je však potešiteľné a nádejné, že záujem všeobecnej právnej teórie aj pozitívnoprávnych disciplín verejného i súkromného práva riešiť niektoré všeobecnejšie otázky vo viacodbornej spolupráci postupne vzrastá. Právna veda si začína čoraz viac uvedomovať, že na riešenie aktuálnych spoločenských problémov poznatky jednej vedy alebo z jedného odboru nestačia, preto pokračovanie tradičných hraníc jednotlivých odborov práva a rozvíjanie medziodborovej spolupráce sa stáva absolútnou nevyhnutnosťou.

Vydavatelstvo Veda
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 170x240
Počet strán: 272
ISBN: 978-80-224-1314-5

Opýtajte sa nášho predajcu