Právní pojem pronásledování v souvislostech evropského azylového práva

Autor knihy Pavel Molek, Vydavatelstvo C. H.... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-164-2
15,60 € s DPH

Popis produktu


Titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na ekonomii.Výuka pokrývá tato témata:1. Základní ekonomické pojmy (Předmět a definice ekonomie, Prvopočátky ekonomického chování, Členění ekonomie, Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy)2. Úvod do tržního hospodářství (Potřeby, Výroba a výrobní proces, Zboží, Peníze, Základní prvky tržního mechanismu, Členění trhu)3. Trh výrobků a služeb (Poptávka, Nabídka, Vzájemné působení nabídky a poptávky)4. Ostatní trhy (Obecná charakteristika trhu výrobních faktorů, Trh půdy, Trh práce, Finanční trhy)5. Doprovodné jevy tržního mechanismu (Nedokonalosti tržního mechanismu, Nezaměstnanost, Inflace)6. Úloha státu v tržním hospodářství (Stát na straně nabídky a poptávky, Stát jako činitel vytvářející a ovlivňující ekonomické prostředí, Hospodářská politika vlády, Selhávání státu v tržním hospodářství)7. Nástroje hospodářské politiky státu (Monetární a fiskální politika státu, Státní rozpočet, Obchodní politika státu, Důchodová a sociální politika státu)8. Národní hospodářství (Členění národního hospodářství, Soukromý a veřejný sektor, Veřejná ekonomie)9. Národohospodářské agregáty (Životní úroveň a její ukazatele, Toky v národním hospodářství)10. Banky a jejich úloha v hospodářství země (Formy peněz, Vznik bank, Funkce a postavení centrální banky a komerčních bank)11. Cyklický vývoj tržního hospodářství (Ekonomický růst, Faktory ovlivňující ekonomický růst, Hospodářský cyklus, Příčiny cyklického vývoje tržního hospodářství)12. Zahraniční obchod (Členění, výhody a rizika zahraničního obchodu, Clo a celní politika, Podnikání v rámci EU)13. Podnik (Obecná charakteristika podnikatelského subjektu, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík, Vznik živnostenského oprávnění, provozování a zánik živnosti, Podnikatel, Podnik, Obecná charakteristika a formy obchodních společností, Další formy podnikání)14. Podnikání / Činnost podniku (Finance a peníze v podnikatelské sféře, Tok peněz v podniku, Zdroje financování podniku, Činnost podniku, Management podniku, Marketing podniku, Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, Stanovení prodejní ceny)15. Daně a poplatky (Daňová soustava ČR, Formy daní, Poplatky)16. Zaměstnání (Obecné podmínky zaměstnanosti občanů, Nabídka a poptávka na trhu práce, Výběr pracovníků na určitý typ práce, Odměňování a mzdy, Úřad práce a hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti, Aktivní přístup k uplatnitelnosti na trhu práce)17. Osobní finance (Bankovky a mince České republiky, Způsoby placení, Finanční produkty)18. Moje ekonomické povědomí - závěrečná kapitola zaměřená na poukázání na časté ekonomické situace a problémy, do kterých se může člověk dostat a ve kterých by se měl orientovat. Pasáže této kapitoly slouží jednak k zamyšlení se nad možnými situacemi, vyučující může nad jednotlivými uvedenými případy dále diskutovat se studenty.

Vydavatelstvo C. H. Beck
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 142x223
Počet strán: 208
ISBN: 978-80-7400-164-2

Opýtajte sa nášho predajcu