Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny

Autor knihy Miroslav Frýdek, Vydavatelstvo Key... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7418-157-3
6,50 € s DPH

Popis produktu


Publikace s názvem Právní, náboženské a politickéaspekty starověké římské rodiny je dílem kolektivuautorů, vyučujících na Právnické a Filozofické fakultěMasarykovy univerzity. Výsledkem této autorskéspolupráce právních romanistů, historiků starověkua klasických filologů je tato monografie, kteráz různých pohledů popisuje starověkou římskou rodinuna základě právních a narativních pramenů.V úvodu práce je antická rodina zasazena domytologických představ. Následuje část věnovanánáboženství a tradici v římské společnosti. Dalšíkapitola je věnována postavení rodu, rodinya jednotlivce z pohledu veřejného a soukromého práva.Navazující kapitola se věnuje tzv. serviovské ústavěa přežívání některých rodových zvyklostí. Jádro prácetvoří rozbor římské rodiny, postavení jejích členů jakoosob sui a alieni iuris a tzv. přechodové rituály, kterédoprovázely důležité okamžiky v životě starověkéhočlověka (narození, dospělost, svatba, smrt a pohřeb).V posledním století republiky, v důsledku dlouhodobýchobčanských válek a proskripcí dochází v římskéspolečnosti k náboženskému a mravnímu úpadku,o jehož nápravu se snaží Octavianus Augustus.Tomuto tématu je věnována kapitola popisujícíAugustovy reformy rodinného života. Předposledníkapitola se věnuje tzv. rodinnému trestnímu právu resp.oprávněním otce a manžela trestat svou manželku čiděti za provinění (např. nevěra). Závěr práce se věnujei úpravě postavení ženy v tzv. barbarském právu. Jakopříklad bylo vybráno vizigótské právo. Tato závěrečnákapitola popisuje význam rodiny ve vizigótském státěa postavení ženy v rodině a ve veřejném životě.

Vydavatelstvo Key publishing
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 122
ISBN: 978-80-7418-157-3

Opýtajte sa nášho predajcu