Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice

Autor knihy Ivan Kejík, Vydavatelstvo Key... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7418-142-9
6,80 € s DPH

Popis produktu


Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, jepředstavení jedné z nadnárodních forem podnikání,která může působit v rámci prostoru EU. Touto formouje evropská družstevní společnost. Publikace se pakzaměřuje na právní aspekty situace, kdy bude tatoforma založena a provozována na území Českérepubliky.Nadnárodní forma a možnost rychlého přesunutí sídlado jiného členského státu, jako výhoda, na stranějedné, komplikovaná a ne zcela kompatibilní úpravav právních předpisech, jako nevýhody, na straně druhé.To je hlavní téma této publikace.Publikace dává všem zájemcům o založenía provozování evropské družstevní společnostidostatečný přehled o právním postavení evropskédružstevní společnosti se sídlem v České republice.Kniha je logicky strukturována od obecného úvodua představení této formy, otázky založení a vznikuevropské družstevní společnosti v ČR, přes otázkyběžného fungování až po otázky související sezánikem a zrušením této právnické osoby. Prakticky vevšech těchto otázkách se pak projevuje spojení unijníprávní úpravy a národní právní úpravy evropskédružstevní společnosti a národních družstev.Publikace je určena zájemcům o založení evropskédružstevní společnosti v právním prostředí Českérepubliky, členům družstev národních, případněi členům evropských družstevních společností, stejnějako všem ostatním zájemcům o družstevnictví, kteříchtějí rozšířit své obzory.

Vydavatelstvo Key publishing
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 130
ISBN: 978-80-7418-142-9

Opýtajte sa nášho predajcu