Praktikum sociálnej komunikácie

Autor knihy Elena Hradiská, Helena Čertíková, Zora Hudíková, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8944-794-7
22,40 € s DPH

Popis produktu


Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov, dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné pre ich profesionálne pôsobenie v mediálnej oblasti, ako aj pre celkový rozvoj ich osobnosti ako mediálneho pracovníka.Pri zostavovaní obsahu publikácie autoky vychádzali z prezentačných a komunikačných situácií mediálneho pracovníka a zoznamu potrebných kompetencií na ich zvládnutie. Kniha má 13 kapitol, každá sa končí otázkami na overenie osvojenia si uvedenej látky a cvičeniami na individuálny rozvoj v jednotlivých oblastiach.

Vydavatelstvo Eurokódex
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 148x210
Počet strán: 400
ISBN: 978-80-8944-794-7

Opýtajte sa nášho predajcu