Praktikum práva Evropské unie

Autor knihy Ondrej Hamuľák, Vydavatelstvo Leges, , Ústavní základy a... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: ?978-80-87212-93-6
11,20 € s DPH

Popis produktu


Praktikum pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího soudního systému. Jeho koncepce odpovídá náplni a rozsahu předmětů zaměřených na tzv. ústavní právo Evropské unie, vyučovaných na vysokých školách v rámci právnických oborů i oborů evropských studií.Text praktika je rozdělen do tří částí. První je věnována historickým východiskům evropské integrace, jejímu vývoji, otázkám povahy této organizace a vnitřní organizační struktuře. Druhá část je zaměřena na problematiku práva Evropské unie, vymezení jeho pramenů (z hlediska povahy i jejich tvorby) a především vlastnosti, které toto právo vykazuje. Třetí část je věnovaná problematice evropského unijního soudnictví. Konkrétně jsou pokryty jak otázky vnitřní organizace Soudního dvora Evropské unie, tak otázky jeho pravomoci, tj. jednotlivé typy řízení, které unijní soudní orgány vedou.Každá kapitola obsahuje teoretický úvod obsahující základní exkurz do problematiky a pokrývající jednotlivé klíčové body každého tématu. Následuje praktická část, ve které si uživatelé praktika budou moci otestovat své znalosti prostřednictvím otázek, úkolů, praktických aktivit a příkladů.V rámci praktické části je uživatelům praktika nabídnuto:- 230 kvízových otázek- více než 130 praktických otevřených otázek k řešení- diskusní aktivity- praktické případové studie- práce s judikaturou unijních soudních orgánů.Výklad reflektuje zásadní reformu fungování Evropské unie a jejího právního systému, jež přinesla Lisabonská smlouva.Cílem praktika je přiblížit studentům a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti problematiku práva Evropské unie praktickou formou, zvýšit jejich zájem a především rozšířit jejich znalosti tohoto oboru.

Vydavatelstvo Leges
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 160x230
Počet strán: 176
ISBN: ?978-80-87212-93-6

Opýtajte sa nášho predajcu