Požadujme nemožné

Kam jsme doš, li a jak se má, me nyní, zachovat? O jaký, druh... Viac...
Dostupnosť: Už nie je v ponuke
9,40 € s DPH

Popis produktu


Kam jsme doš,li a jak se má,me nyní, zachovat? O jaký, druh společ,nosti stojí, za to usilovat? Proč, je obtí,ž,né, př,edstavit si alternativní, společ,enské, a politické, uspoř,á,dá,ní,? Kde má,me hledat zá,klad pro nadě,ji? Na tyto a mnohé, dalš,í, otá,zky se Slavoj Ž,iž,ek snaž,í, odpově,dě,t v té,to nadč,asové, knize založ,ené, na rozhovorech, které, podtrhují, Ž,iž,ekovu nezkrotnost. Ž,iž,ek se vě,nuje takový,m té,matů,m, jako je Arabské, jaro, globá,lní, finanč,ní, krize, vzestup Č,í,ny, populismus v Latinské, Americe nebo Severní, Korea. Kamkoli rozhovor zamí,ř,í,, Ž,iž,ekova energická, mysl osvě,tluje neč,ekané, horizonty. Analyzuje nejen aktuá,lní, slož,ité, situace, ale také, zkoumá, mož,nosti změ,ny.

Tyto originá,lní, a strhují,cí, rozhovory nabí,zejí, ú,vod do studia jednoho z nejvý,znamně,jš,í,ch myslitelů, naš,í, doby.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-905309-4-2
VydavateľBroken Books
Rok vydania2014
Vydanie1.
AutorŽižek, Slavoj
Jazykčeský
Väzbabrožovaná
Počet strán160


Opýtajte sa nášho predajcu