Pôsobenie kultúr v školskom prostredí

Autor knihy Vlasta Cabanová, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-5540-632-9
10,40 € s DPH

Popis produktu


Cieľom monografie bolo analyzovať školské prostredie ako miesto stretu rôznych druhov kultúr a subkultúr, ktoré z rôznych aspektov ovplyvňujú procesy učenia, vyučovania a vzdelávania. Monografiu členíme na sedem kapitol, pričom sa najskôr zameriavame na analýzu podstatných znakov typických kultúr a subkultúr determinujúcich riadené a spontánne sociálne procesy. V ďalšej časti sa venujeme analýze funkcií školy v kontexte socálnej štruktúry spoločnosti, najmä ich vzťahu z hľadiska ovpyvňovania hodnotového systému jednotlivcov k iným entitám, k sociálnej stratifikácii, k demografickým populačným trendom a k ekonomicko-sociálnej situácii v slovenskej spoločnosti. Predmetom záujmu sú kultúry sociálnych jednotiek /rodiny, školy/ a ich existencia, na mikroúrovni vzťahy existujúce vo vnútri jednotiek, škôl a tried, úloha rodiny a triedneho učiteľa vo formovaní a utváraní kultúrne tolerantného prostredia.

Vydavatelstvo Edis
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 175x250
Počet strán: 148
ISBN: 978-80-5540-632-9

Opýtajte sa nášho predajcu