Pomocník z matematiky pre 8.ročník základných škôl - 1.zošit starý

Autor knihy Peter Bero, Zuzana Berová, Vydavatelstvo Orbis Pictus... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8120-010-6
3,65 € s DPH

Popis produktu


Zošity s predtlačou obsahujú primerané množstvo úloh na počítanie a rysovanie s dostatkom miesta na zápis a riešenie. Členenie do tematických celkov plynulo nadväzuje na platné učebnice a učebné osnovy. Zošity obsahujú úlohy s nasledujúcou tematikou: mocniny a odmocniny, Pytagorova veta, počtové operácie s výrazmi, kružnica, kruh, obvod, obsah, Talesova kružnica, lineárne rovnice a nerovnice, konštrukčné úlohy s dostatkom priestoru na zápis, rozbor, postup konštrukcie, konštrukciu, záver a diskusiu, funkcia, pravouhlá sústava súradníc, priama a nepriama úmernosť, kombinatorika a pravdepodobnosť, logika a grafy.

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 80
ISBN: 978-80-8120-010-6

Opýtajte sa nášho predajcu