Pomocník z matematiky 9. ročník. 2.zošit

Autor knihy Peter Bero, Zuzana Berová, Vydavatelstvo Orbis Pictus... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7158-853-5
3,65 € s DPH

Popis produktu


Pomocník z matematiky pre 9. ročník ZŠ prináša široké spektrum úloh, ktoré sú zostavené tak, aby dostatočne precvičili učivo 9. ročníka a pripravili žiakov na písomnú skúšku MONITOR. Venujú sa úpravám algebraických výrazov (po lomené výrazy), pripomenú pomer podobnosti, mierku mapy a podobnosť trojuholníkov, ponúknu riešenia lineárnych rovníc, ktoré sa dajú zapísať sústavou dvoch lineárnych rovníc. Precvičia si rovnoľahlosť trojuholníkov, ponúknu prvé kroky v elementárnych úlohách z teórie grafov, lineárnymi funkciami a kombinatorickými úlohami. Pracovný zošit je zostavený tak, aby sa dal používať na hodinách matematiky, ale aj počas domácej prípravy. Kapitoly sú zoradené ako v učebnici matematiky. Pre lepšiu orientáciu sú jednotlivé úlohy a strany doplnené orientačnými piktogramami.

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 80
ISBN: 978-80-7158-853-5

Opýtajte sa nášho predajcu