Pomocník z biológie 5 pre 5. ročník základných škôl

Autor knihy Petra Bírová, Vydavatelstvo Orbis Pictus... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8120-046-5
2,43 € s DPH

Popis produktu


Pracovný zošit s množstvom úloh, doplňovačiek a hier na precvičenie a upevnenie učiva, námetov na projekty, podnetov na premýšľanie a diskusie v triede. Odborné ilustrácie výborne dopĺňajú text a sú vhodné aj na vyfarbovanie. Žiaci si pri aktívnej práci s ilustráciou lepšie osvoja anatomické znaky živočíchov aj rastlín. Niektoré úlohy žiaci riešia spolu so zvedavou Muškou Poletuškou.Po väčších celkoch si žiaci svoje vedomosti overia v „hrôzostrašných kvízikoch“. Dôležitou súčasťou Pomocníka z biológie je priestor na záznamy z praktických cvičení a slovníček, ktorý si žiaci sami vypĺňajú.V strede PZ nájdete pexeso s fotografiami rastlín z preberaných ekosystémov so slovenským aj latinským názvom a na poslednej strane si môžete overiť správne riešenia niektorých úloh.

Vydavatelstvo Orbis Pictus Istropolitana
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Počet strán: 64
ISBN: 978-80-8120-046-5

Opýtajte sa nášho predajcu