Pohrebisko v Ždani v kontexte vývoja severného Potisia v dobe halštatskej

Predložená práca sa skladá z dvoch častí. Prvá obsahuje základné informácie o... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
20,70 € s DPH

Popis produktu


Predložená práca sa skladá z dvoch častí. Prvá obsahuje základné informácie o nálezisku, etapách výskumu, typologickú analýzu a komparatívnu typológiu nálezov a nálezových situácií zistených počas výskumu v Ždani. Obsah ďalších kapitol vychádza z výsledkov analýzy a ich využitia na sledovanie špecifických znakov pohrebiska a vyhodnotenie jeho postavenia v kontexte osídlenia Košickej kotliny a kultúrno-historického vývoja severného Potisia.
V druhej časti je katalóg hrobov a súpis hrobových nálezov z východného Slovenska.
Cieľom publikácie je sprístupnenie výsledkov výskumu časti pohrebiska, v súčasnosti jediného v Košickej kotline.
Súčasťou práce sú príspevky s výsledkami meraní Mgr. Michala Chebena, RNDr. Jána Tirpáka, CSc. a paleobotanickej analýzy Ing. Jany Mihályovej.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-224-1420-3
VydavateľVeda
Rok vydania2015
AutorMiroššayová, Elena
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán172


Opýtajte sa nášho predajcu