Podniková strategie

Autor knihy Ladislav Tyll, Vydavatelstvo C. H.... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-507-7
24,20 € s DPH

Popis produktu


Současná ekonomická situace nutí manažery a vlastníky podniků v ještě větší míře hledat varianty, jak udržet svoji firmu na trhu. Toto úsilí je často realizováno prostřednictvím krátkodobých až střednědobých cílů, u nichž je patrná snaha o maximální efektivitu a hospodárnost provozu. Této snaze nelze v podstatě nic upřít, pokud je součástí dlouhodobé růstové vize celého podniku. Právě vizi a snahu o budoucí rozvoj podniku však v současné době u mnohých manažerů postrádáme. Cílem publikace je proto nabídnout pohled na možnosti dlouhodobého rozvoje firmy. Na příkladu řady reálných firem je ukázáno, že to, co odlišuje dobré firmy od těch horších, je jejich dlouhodobá strategie, která se vedle provozní stránky zaměřuje především na inovace, internacionalizaci a spolupráci s ostatními subjekty na trhu. V dnešní době nelze hledat konkurenční výhodu firmy pouze v jejím nitru, ale především ve schopnosti užší integrace se svým okolím.Jednotlivé kapitoly publikace provedou čtenáře celým procesem tvorby podnikové strategie, od analýzy vnějšího a vnitřního prostředí přes návrh strategických variant až po konečné hodnocení a výběr té nejlepší budoucí cesty.Text je rozdělen do 10 kapitol:1. Podniková strategie2. Vnější okolí podniku3. Vnitřní zdroje podniku4. Konkurenční strategie5. Celopodniková strategie a život podniku6. Strategie internacionalizace podnikových činností7. Inovační strategie8. Fúze, akvizice a strategické aliance9. Firemní kultura, etika v podnikání a společenská odpovědnost firmy10. Volba strategie a měření její efektivityPublikace je určena především profesionálům, členům vrcholového managementu, akcionářům a majitelům firem, kteří mohou nalézt na příkladech úspěšných světových i českých firem různé analogie, které by mohly být použitelné i v jejich podmínkách. Publikace je vhodná také pro studenty VŠ ekonomického zaměření.

Vydavatelstvo C. H. Beck
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Počet strán: 304
ISBN: 978-80-7400-507-7

Opýtajte sa nášho predajcu