Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů

Autor knihy Jiří Strouhal, Vydavatelstvo Wolters... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7357-557-1
10,90 € s DPH

Popis produktu


Publikace je zaměřena na zachycení finančního majetku v účetnictví podnikatelů. Je rozdělena do třech částí: první se věnuje oceňování aktiv v obecné rovině, ať již z pohledu českých pravidel, tak podle mezinárodních standardů IFRS, druhá část je zaměřena na účtování peněžních prostředků (hotovost, ceniny, peníze na účtu, krátkodobé vklady), jakož i bankovních úvěrů. Stěžejní třetí část se zaobírá účtováním a oceňováním cenných papírů, zejména pak akcií, dluhopisů, směnek a derivátových kontraktů. Pro úplnost je zde nastíněno nejen účtování investorů, ale i emitujících účetních jednotek, jakož i základní pravidla pro vykazování podle standardů IFRS.Celý text je vysvětlen na celé řadě praktických příkladů, na nichž je zároveň naznačen dopad jednotlivých transakcí na rozvahu společnosti. Součástí publikace je platné znění legislativy pro danou oblast, čtenáři rovněž ocení překladový můstek klíčových účetních pojmů do anglického jazyka.

Vydavatelstvo Wolters Kluwer
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 176x250
Počet strán: 260
ISBN: 978-80-7357-557-1

Opýtajte sa nášho predajcu