Paradoxy realizmu

Autor knihy Peter Kukliš, Viktória Virová, Vydavatelstvo Eurokódex, , (v komparácii niektorých štátov... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2241-153-0
7,10 € s DPH

Popis produktu


Predmetom publikácie sú aktuálne problémy miestnej samosprávy. Charakteristickou črtou sídelnej štruktúry Slovenska je jej rozdrobenosť do pomerne značného počtu malých obcí. Je to dôsledok nielen geografických daností územia, ale aj odraz vývoja priemyselnej výroby, kolektivizácie poľnohospodárstva a budovania infraštruktúry v predchádzajúcom storočí. Táto skutočnosť spôsobuje výrazné problémy v plnohodnotnom zabezpečovaní „verejno-správnej spôsobilosti“ väčšiny obcí. Miestna samospráva nepôsobí v „izolovanom“ prostredí, a preto sa štruktúra publikácie snaží zohľadniť aj širší kontext miestnej samosprávy (ako ústredného fenoménu). Z tohto dôvodu sa pozornosť okrajovo venuje regionálnej (územnej) samospráve a miestnej štátnej správe, a to aj vzhľadom na existujúci integrovaný (zmiešaný) model miestnej verejnej správy vo viacerých krajinách Európskej únie.

Vydavatelstvo Eurokódex
Jazyk: slovenský
Väzba: brožovaná
Rozmer: 150x210
Počet strán: 240
ISBN: 978-80-8947-777-0

Opýtajte sa nášho predajcu