Osobnosti botaniky na Slovensku

Autor knihy Ján Svák, Ľubor Cibuľka, Vydavatelstvo Eurokódex, , Osobitná... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-2241-136-3
15,30 € s DPH

Popis produktu


Učebnica je veľmi moderne rozdelená na tri marginálne časti („ Ľudskoprávna časť“, „Inštitucionálno-organizačná časť“, „Procesnoprávna časť“), čím súčasne dáva najavo ďalší zámer autorov, a síce byť užitočná študentom právnických odborov, ale taktiež „praktickým potrebám adeptov právnej praxe“. 4. vydanie Osobitnej časti si síce zachováva štruktúru predchádzajúcich vydaní, ale obsahové rozšírenie textu jednotlivých kapitol tak dáva pomerne komplexný pohľad na Ústavné právo Slovenskej republiky. Rozšírili sa najmä kapitoly Ľudskoprávnej časti, ktorá tak v súčasnosti vychádza nielen z ústavnoprávnej doktríny a súdnych precedensov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale aj judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Publikácia je svojou logickou štruktúrou, výpovednou hodnotou a bohatosťou precedentnej kazuistiky veľmi vydareným učebnicovým počinom vysokoškolského a univerzitného rozmeru vnútroštátneho i zahraničného právnického profesionálneho použitia.

Vydavatelstvo Eurokódex
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 165x220
Počet strán: 1077
ISBN: 978-80-8944-706-0

Opýtajte sa nášho predajcu