Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov

Autor knihy Kazimír Kremničan, Otto Lúčanský, Vydavatelstvo Nová Práca, , Aktualizované vydanie zachytáva... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-89350-46-9
14,70 € s DPH

Popis produktu


Príručka poskytuje komentáre k bezpečnostným požiadavkám ako vyplývajú zo slovenských technických normatívov v elektrotechnike. Výber tém je zameraný na bezpečnosť práce a činnosti na elektrických inštaláciách alebo elektrických zariadeniach (EI/EZ). Zohľadňuje najnovší stav STN prevzatých z európskych noriem. Je preto vhodná pre pracovníkov v elektrotechnike, ktorí pracujú na EI/EZ, obsluhujú ich a majú potrebnú odbornú spôsobilosť, ktorú však musia potvrdiť predpísaným overením, predpísanou skúškou, pre projektantov, pre vysokoškolákov elektrotechnických fakúlt, pre podnikateľov a živnostníkov činných v tých odboroch elektrotechniky, pre ktorých živnostenský zákon predpisuje preukázanie odbornej spôsobilosti. Odborná skúška má preveriť aj znalosti z poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrinou. Kniha je aktualizovaná a zachytáva právny stav k 1. januára 2014.

Vydavatelstvo Nová Práca
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Počet strán: 488
ISBN: 978-80-89350-46-9

Opýtajte sa nášho predajcu