Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem

Autor knihy Vlastimil Švec, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 8073150921
3,25 € s DPH

Popis produktu


Předkládaný sborník p?ináší výsledky ?ešení projektu Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení. Umož?uje nahlédnout do tv?r?í dílny skupiny pedagog? a psycholog?, která se pokoušela spole?n? p?emýšlet nad problémem, který by se dal rozložit do n?kolika otázek: Co je zdrojem studentova (u?itelova) pedagogického jednání? Z ?eho se toto jednání odvíjí? Jak souvisí vn?jší (explicitní) složka jednání s vnit?ní (implicitní) složkou? Jak podporovat studentovo poznávání sebe sama, žák?, práce s u?ivem, pedagogické komunikace atd.? Sborník je uspo?ádán tak, aby informoval o výsledcích pokus? teoreticky uchopit pojem „implicitní pedagogické znalosti“, ukazoval na problémy se kterými se auto?i setkávali, aby poodkrýval zp?sob uvažování o díl?ích problémech spojených s výzkumným tématem. Obsah uve?ejn?ných p?ísp?vk? do ur?ité míry integrují t?i klí?ové pojmy: implicitní pedagogické teorie a poznatky, pedagogické situace a pedagogické zkušenosti.

Vydavatelstvo Paido
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 145x200
Počet strán: 104
ISBN: 8073150921

Opýtajte sa nášho predajcu