Očkovaný Satanem

Autor knihy Jaroslav Haidler, Vydavatelstvo AOS... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-87624-05-0
10,40 € s DPH

Popis produktu


Nejnov?jší kniha severo?eského autora a noviná?e Jaroslava Haidlera je pokusem ukázat sou?asnégeneraci odvrácenou stranu života v padesátých letech minulého století a t?m starším pak p?ipomenoutn?co, na co se rádo zapomíná. P?íb?h je osobní vzpomínkou autora na události od kv?tnového povstánív p?ta?ty?icátém roce do osudové noci z 20. na 21. srpen 1968. Je sestaven z událostí, které autor zažilnebo se o nich dozv?d?l z otcova deníku, a které jsou pro onu dobu typické. Není vylou?eno, že osoby vp?íb?hu vystupující mohou n?koho n?komu p?ipomínat. Ano, je to možné...V p?íb?hu vystupují postavy, které mají p?edlohu v osobách z masa a kostí. Jen jména jsou zm?n?na.P?íb?h je zapln?n osobami, které jsou p?edstaviteli chování a postoj?, s nimiž se autor setkal. Jelikožse d?j odehrává v bývalém Severo?eském kraji, mnohému se jist? vybaví reálie spojené s jednotlivýmimísty, která již dnes neexistují, anebo slouží jiným ú?el?m.Kniha je mementem zejména pro ty, kte?í si jen málo uv?domují rizika reáln? hrozící i v sou?asnosti,v naší pozvolna rudnoucí republice...

Vydavatelstvo AOS Publishing
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Počet strán: 250
ISBN: 978-80-87624-05-0

Opýtajte sa nášho predajcu