Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva

Kolektív autorov rozoberá ochranu zamestnanca v súvislosti s pracovným právom, ktoré sa... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: -
9,80 € s DPH

Popis produktu


Kolektív autorov rozoberá ochranu zamestnanca v súvislosti s pracovným právom, ktoré sa od svojho začiatku rozvíjalo ako ochranárske právo. Takto je primárne ponímané aj v súčasnosti na úrovni práva Európskej únie, ktoré ovplyvňuje viac ako štvrtinu národného pracovného práva členských štátov Európskej únie. Vplyvom globalizácie svetovej ekonomiky ako aj vplyvom svetovej hospodárskej krízy sa začína zásadným spôsobom prehodnocovať aj podstata a obsah pracovného práva. Právny model pracovného práva ako práva ochraňujúceho výlučne zamestnanca je v súčasnosti už prekonaným modelom. Zrovnovážnenie právnej pozície zamestnanca a zamestnávateľa sa v súčasnosti stáva naliehavou úlohou nielen v rozvoji pracovného práva členských štátov EÚ ale aj v ďalšom rozvoji únijného práva. Iniciatívy Európskej komisie v ostatnom čase sa sústreďujú na podstatné zvýšenie flexibility pracovného práva ruka v ruke s bezpečnosťou v rámci existujúcich pracovnoprávnych vzťahov a pri začlenení na pracovný trh. Najmä zvýšenie flexibility pracovnoprávnych vzťahov v národných poriadkoch členských štátov malo účinne prekonať najťažšie obdobie hospodárskej krízy a súčasne by sa pracovné právo členských štátov EÚ pripravilo pre náročné obdobie tretieho tisícročia.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8939-366-4
VydavateľSprint 2
Rok vydania2012
Vydanie1
Autorkolektív autorov
Jazykslovenský
Väzbabrožovaná
Počet strán240


Opýtajte sa nášho predajcu