Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Autor knihy Jiří Večeřa, Vydavatelstvo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8757-634-2
16,50 € s DPH

Popis produktu


Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského zákoníku, a to obecně nepřípustným ujednáním spotřebitelských smluv, spotřebitelským smlouvám uzavřeným na dálku, smlouvám o finančních službách uzavřeným na dálku, smlouvám uzavřeným mimo provozovnu dodavatele a smlouvám, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Bližšímu rozboru je následně podroben vliv evropského práva včetně judikatury Soudního dvora EU na některé obecné smluvní typy občanského zákoníku, kde europeizaci podléhají zejména některé aspekty úpravy smlouvy kupní a smlouvy cestovní. Pozornost je také věnována zvláštnímu typu deliktní odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a jejímu vztahu k obecné úpravě § 42 a násl. občanského zákoníku.

Vydavatelstvo Leges
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 150x210
Počet strán: 272
ISBN: 978-80-8757-634-2

Opýtajte sa nášho predajcu