Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek

Autor knihy Pavel Vetešník, Luboš Jemelka, Vydavatelstvo C. H.... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-399-8
23,50 € s DPH

Popis produktu


Komentář k zákonu o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a k zákonu o návykových látkách poskytujepřehled o těchto více méně patologických jevech, které se vyskytují téměř v každé společnosti, Českou republiku nevyjímaje. Jde o první vydání, přičemž význam tohotovydání lze spatřovat mj. v tom, že takto uceleně zpracovaná problematika na knižním trhu doposud chybí. Komentář se dotýká nejenom jednotlivých ustanovení zákona, alesoučasně i podzákonných předpisů provádějících zákon o návykových látkách. Doplňkem komentáře jsou informace o souvisejících právních předpisech, literatuře a judikatuře,týkající se např. možnosti obcí regulovat tuto problematiku nad rámec zákona prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V publikaci jsou zohledněny praktické zkušenosti obouautorů s touto problematikou jak z činnosti městské policie hlavního města Prahy, tak současně i bezpečnostní komise působící na území hlavního města Prahy.

Vydavatelstvo C. H. Beck
Jazyk: český
Väzba: viazaná
Rozmer: 138x201
Počet strán: 332
ISBN: 978?80?7400?399?8

Opýtajte sa nášho predajcu