Občiansky zákonník

Vydavateľstvo IURA EDITION vydáva od roku 1997 Občiansky zákonník s vysvetlivkami vo... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
33,00 € s DPH

Popis produktu


Vydavateľstvo IURA EDITION vydáva od roku 1997 Občiansky zákonník s vysvetlivkami vo forme lístkovnice. Pre spestrenie ponuky na trhu a možnosť zakúpiť si aj jednorazové aktuálne vydanie komentára ponúka knižné vydanie komentára Občianskeho zákonníka v znení účinnom k 1. januáru 2009. V publikácii boli použité aj pôvodné komentáre autorov z roku 1996, ktorých text je aktuálny aj v súčasnosti, resp. sa stručne doplnil či opravil v súvislosti so zmenami, ktoré v legislatíve od roku 1997 nastali. Od roku 1997 sa vykonávala aktualizácia všetkých textov a doplňovanie podľa zmien v legislatíve, a to so súhlasom autorov, resp. so súhlasom ich dedičov.

Vývoj legislatívy na úseku súkromného práva vrátane občianskeho práva je pomerne dynamický. Okrem nevyhnutných požiadaviek, ktoré nastoľuje prax, bolo a je potrebné priebežne dopĺňať či meniť platnú úpravu v súvislosti s implementáciou smerníc EÚ. To spôsobuje, že zásahy vykonané do platného znenia trebna komentovať. V komentári sa venuje pozornosť predovšetkým novým inštitútom a úpravám, ktoré je nevyhnutné rozobrať aj v širších súvislostiach, t.j. nielen z hľadiska Občianskeho zákonníka, ale aj v rámci iných noriem súkromného práva a noriem verejného práva. Právne predpisy prijímané v posledných rokoch sú zmiešanej povahy a obsahujú tak normy súkromného, ako aj verejného práva.

Komentár poskytuje nielen výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka, ale pomáha čitateľovi aj pri orientácii v nových inštitútoch občianskeho, resp. súkromného práva vôbec. Upozorňuje aj na súvislosti s inými ustanoveniami zákona či s ustanoveniami iných vykonávacích, dopĺňajúcich alebo súvisiacich právnych predpisov. Komentár dopĺňa aktuálna judikatúra vrátane judikatúry z roku 2008.
Publikácia je vhodným doplnením odbornej knižnice širokej právnickej verejnosti, najmä sudcov, advokátov, prokurátorov, notárov. Je vhodná aj pre študentov práva ako doplňujúca študijná literatúra.

Informácie o publikácii

ISBN978-80-8078-249-8
VydavateľWolters Kluwer (Iura Edition)
Rok vydania2009
AutorVojčík, Peter
PrekladateľV znení účinnom od 1. januára 2009
Jazykslovenský
Väzbaviazaná
Počet strán1234


Opýtajte sa nášho predajcu