Občiansky súdny poriadok. Komentár.

Autor knihy Marek Števček, Svetlana Ficová, kolektív autorov, Vydavatelstvo C. H. Beck... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-406-3
106,50 € s DPH

CETELEM - nákup na splátky - navýšenie 0%

Popis produktu


Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Komentár reflektuje nielen zmeny v právnej úprave, no je aktualizovaný o najnovšiu domácu i zahraničnú judikatúru, vrátane recentnej judikatúry európskych súdnych autorít.Vrátane novely vykonanej zákonom č. 388/2011 Z. z.Výklad každého ustanovenia reflektuje aktuálny vývoj aplikačnej praxe i doktríny civilného procesného práva. Komentár ako prvý na Slovensku ponúka komentované kľúčové nariadenia z oblasti európskeho civilného procesu, nevynímajúc nariadenia Brusel I a Brusel IIa. Kvalitu publikácie zaručuje aj zloženie autorského kolektívu, pod vedením JUDr. Marka Števčeka, PhD. a doc. JUDr. Svetlany Ficovej. Autorský kolektív bol výrazne rozšírený, čo umožňuje hlbšiu špecializáciupri interpretácii jednotlivých ustanovení, či riešení problémov vyvstávajúcich z aplikačnej praxe. Zrozumiteľný, analytický a komplexný výklad každého ustanovenia zákona, ktorý sa nevyhýba ani riešeniu teoretických otázok, či aplikačných a výkladových problémov, je zárukou širokej a dlhodobej využiteľnosti. Rovnako ako prvé vydanie, je druhé vydanie určené širokej právnickej verejnosti, najmä advokátom, sudcom, súdnym exekútorom, prokurátorom či notárom, ako aj študentom práva.

Vydavatelstvo C. H. Beck SK
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 145x230
Počet strán: 2288
ISBN: 978-80-7400-406-3

Opýtajte sa nášho predajcu