Občianske súdne konanie. 2. vydanie

Autor knihy Svetlana Ficová, Marek Števček a kolektív, Vydavatelstvo C. H. Beck... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7400-509-1
37,20 € s DPH

Popis produktu


Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskehosúdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecnéustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatímkonania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaníma so správnym súdnictvom, samozrejme aj s mnohými súvisiacimiotázkami (§ 1 – 250zg OSP). Výklad jednotlivých inštitútov jepodávaný z hľadiska teoretického aj praktického, rešpektujúc ajstanoviská a zásadné rozhodnutia Najvyššieho súdu SR. Učebnicaje napísaná podľa platného znenia Občianskeho súdnehoporiadku, pričom ako posledná bola v texte zapracovaná novelaObčianskeho súdneho poriadku vykonaná zákonom č. 75/2013Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2013.Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt.Ponúka im výklad ustanovení Občianskeho súdneho poriadku,ktorý je väčšinou právnickej obce dlhodobo akceptovaný.Podrobnejší výklad všetkých dôležitých inštitútov, navyše podávanýv širších súvislostiach, však dáva predpoklad, že táto publikáciamôže byť prospešná aj širokej právnickej obci.

Vydavatelstvo C. H. Beck SK
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Počet strán: 504
ISBN: 978-80-7400-509-1

Opýtajte sa nášho predajcu