Občanský a společenskovědní základ - PRÁVO - Učebnice

Autor knihy Jaroslav Zlámal, Jana Bellová, Jakub Haluza, Vydavatelstvo Computer... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-7402-090-2
6,90 € s DPH

Popis produktu


itul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na právo.Výuka pokrývá tato témata:1. Právo a jeho historický vývoj (vznik a prameny práva, definování pojmu zákon a právo, přehled historického vývoje práva, právní systémy)2. Právní normy (struktura, druhy a klasifikace právních norem, právní vztahy, skutečnosti a úkony, demokratický a právní stát)3. Ústavní právo (Ústava ČR, moc zákonodárná, výkonná a soudní, působnost Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky, územní samospráva)4. Občanské právo (subjekty občanského práva, občanskoprávní vztahy, smluvní vztahy v občanské právu, odpovědnost za škodu, dědické právo, funkce notářství)5. Rodinné právo (rodina, manželství, formy sňatku a registrované partnerství, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinná péče)6. Pracovní právo (vymezení pojmu, vznik a zánik pracovního poměru, převedení na jinou práci, zaměstnávání žen a mladistvých a osob se zdravotním postižením, mzda, dovolená)7. Obchodní právo (právní normy upravující podnikání, obchodní rejstřík, obecná charakteristika obchodních společností, typy obchodních společností, obchodní závazkové vztahy)8. Živnostenské právo (právní podmínky pro podnikání fyzických osob, druhy živností, živnostenský rejstřík)9. Trestní právo (vymezení pojmů a dělení trestního práva, trestní právo hmotné, trestní sankce, trestní právo procesní - trestní řízení)10. Lidská práva a svobody (práva a svobody člověka, ochrana lidských práv, veřejný ochránce práv - ombudsman, instituce zabývající se sledováním a ochranou lidských práv)11. Moje právní povědomí - závěrečná kapitola zaměřená na poukázání na časté problémy a situace, do kterých se může člověk dostat a ve kterých by se měl orientovat. Pasáže této kapitoly slouží jednak k zamyšlení se nad možnými situacemi, vyučující může nad jednotlivými uvedenými případy dále diskutovat se studenty.

Vydavatelstvo Computer Media
Jazyk: český
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x303
Počet strán: 104
ISBN: 978-80-7402-090-2

Opýtajte sa nášho predajcu