OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE PRE NÍZKOTEPLOTNÉ SYSTÉMY

Autor knihy Dušan Petráš, Vydavatelstvo Jaga... Viac...
Dostupnosť: do 7 dní
Product ID: 978-80-8076-075-5
8,40 € s DPH

Popis produktu


Kniha prezentuje mimoriadne aktuálnu problematiku využívania nízkopotenciálnej energie – solárnej energie, energie geotermálnych vôd, energie prostredia pre tzv. nízkoteplotné vykurovanie, vhodné najmä pre využitie v nízkoenergetických domoch. Kniha predstavuje dve ucelené časti, pričom prvá sa zaoberá výpočtom a návrhom nízkoteplotného vykurovania, teda vykurovania veľkoplošného sálavého (stropné, stenové a podlahové) so zreteľom na tepelnotechnické, hygienické a energetické aspekty nízkoenergetických domov. Dôraz sa kladie na výpočet a návrh sálavej vykurovacej plochy. Druhá časť je zameraná na špecifikovanie zdrojov nízkopotenciálnej energie, a to energie slnečnej, geotermálnej, resp. energie prostredia. Súčasne sa prezentuje dostupnosť týchto zdrojov na Slovensku a ich technicky využiteľný potenciál. Uvádzajú sa výpočtové postupy pre návrh solárnych a geotermálnych energetických systémov, resp. systémov s tepelnými čerpadlami. Zároveň sa prezentujú možnosti využitia týchto obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, ohrev bazénovej vody, ale aj iné špecifické prevádzky. V závere sú predstavené niektoré aplikácie využívania nízkoteplotného vykurovania a obnoviteľných zdrojov na Slovensku.Z obsahuObnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy1.1 Energetická politika v krajinách Európskej únie a v SR1.2 Energetická situácia vo svete a v SR1.3 Obnoviteľné zdroje energie vo svete a v SR1.4 Energetická politika a legislatíva EÚ k OZE1.5 Prognózy rozvoja OZESlnečná energia2.1 Energetická dostupnosť slnečného žiarenia2.2 Výpočet a návrh slnečného kolektora3 Geotermálna energia3.1 Výskyt geotermálnej energie3.2 Výpočet a návrh zdroja geotermálnej energieEnergia prostredia4.1 Dostupnosť energie prostredia4.2 Výpočet a návrh tepelného čerpadla4.3 Výpočet a návrh zariadení systému tepelného čerpadlaObnoviteľné zdroje energie pre nízkoenergetické domy5.1 Architektonicko-stavebné požiadavky na nízkoenergetické domy5.2 Tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy5.3 Hygienické požiadavky5.4 Energetické požiadavky na budovyNízkoteplotné energetické systémy6.1 Nízkoteplotné slnečné energetické systémy6.2 Geotermálne energetické systémy6.3 Nízkoteplotné systémy s tepelnými čerpadlamiVýpočet a návrh sálavej plochy nízkoteplotného vykurovania7.1 Výpočet a návrh nízkoteplotného vykurovania7.2 Výpočet a návrh sálavej vykurovacej plochy nízkoteplotného vykurovaniaEnergetické hodnotenie nízkoenergetických domov8.1 Potreba tepla na vykurovanie8.2 Potreba energie na vykurovanie8.3 Potreba energie na prípravu teplej vodyEnergetická hospodárnosť nízkoteplotných systémov9.1 Energetická hospodárnosť slnečných termálnych systémov9.2 Hodnotenie hospodárnosti sústav centralizovaného zásobovania teplom9.3 Certifikácia tepelných čerpadiel pre nízkoteplotné systémyAplikácie nízkoteplotného vykurovania a využitie OZE1.1 Solárna energia1.2 Geotermálna energia1.3 Tepelné čerpadlá1.4 Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie

Vydavatelstvo Jaga group
Jazyk: slovenský
Väzba: viazaná
Rozmer: 210x297
Počet strán: 224
ISBN: 978-80-8076-075-5

Opýtajte sa nášho predajcu